Idea

Ideą Bajkowego Lasu jest pokazywanie i tłumaczenie przyrodniczych zagadnień w formie atrakcyjnych opowieści.

Ilustracje, tak samo jak tekst, utrzymane są w bajkowej konwencji, jednak przekazują także podstawowe informacje na temat wyglądu zwierząt, które są bohaterami opisywanych historii.