Regulamin

ZASADY OGÓLNE

§1

Serwis www.bajkowy-las.pl prowadzony jest przez:

Wydawnictwo Quercus z siedzibą w Chrzanowie, 32-500, ul. 3 Maja 6/2.
NIP 6842296205
REGON 120213705

§2

Dokonywanie zakupów w serwisie internetowym www.bajkowy-las.pl jest możliwe za pomocą:

- formularza zamówienia umieszczonego na stronie internetowej www.bajkowy-las.pl,

- papierowej wersji formularza, po wypełnieniu i wysłaniu na adres Wydawnictwa:
Wydawnictwo Quercus
ul. 3 Maja 6/2
32-500 Chrzanów

- poczty elektronicznej, po zeskanowaniu formularza papierowego lub zamieszczenia w treści wiadomości informacji o ilości zamawianych sztuk oraz adresie wysyłki – adres email:
sekretariat@wydawnictwoquercus.pl

§3

Oferta Wydawnictwa Quercus, zamieszczona w serwisie www.bajkowy-las.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia spoza terytorium Polski wymagają indywidualnych ustaleń dotyczących kosztów przesyłki i sposobu dokonania płatności – w tych sprawach należy kontaktować się telefonicznie (+48 884 890 020) lub za pomocą adresu e-mail: sekretariat@wydawnictwoquercus.pl.

§4

Wszystkie ceny podawane w serwisie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT - 5%..

§5

Zamówienia realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00. Zamówienia złożone po godz. 13:00 przechodzą do realizacji na dzień następny.

§6

Zamawiający, po złożeniu zamówienia, otrzymają od Wydawnictwa za pomocą poczty elektronicznej, w ciągu najpóźniej jednego dnia roboczego, informację potwierdzającą złożenie zamówienia oraz kwotę do zapłaty oraz potrzebny do tego numer konta bankowego.

§7

Zamawiający może dokonać zapłaty za zamówione towary, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia, poprzez przelew środków na konto bankowe:
10 1140 2004 0000 3002 4267 9730


DOSTAWA I KOSZTY WYSYŁKI

§8

Zamówione pozycje przesyłane są za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. O sposobie wysyłki decyduje ilość zamówionych egzemplarzy. Dostawa odbywa się na koszt Zamawiającego. Jej koszt obliczany jest na podstawie ilości zamówionych egzemplarzy bajki według poniższego zestawienia:

Ilość sztukSposób dostawyCena
1-2 szt. Polecony list ekonomiczny 5,00 zł
3-6 szt. Polecony list ekonomiczny 7,00 zł
7-12 szt. Polecony list ekonomiczny 10,00 zł
13-29 szt. Paczka pocztowa 17,00 zł
od 30 szt. WYSYŁKA GRATIS!

Jeżeli Zamawiający życzy sobie inny sposób dostawy, prosimy zawrzeć informację w uwagach do zamówienia lub o kontakt pod numerem telefonu: 884 890 020.


PRAWA AUTORSKIE

§9

Zamawiając pozycję, zamawiający przyjmuje do wiadomości, że publikacje wydawnictwa chronione są prawem autorskim. Niedozwolone jest kopiowanie i powielanie w żaden sposób całości ani fragmentów publikacji bez zgody wydawcy.


REKLAMACJE

§10

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 22, poz. 271) art. 7, Klient będący konsumentem zawierającym umowę na odległość ma prawo w ciągu 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyn.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą z 27.06.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) lub zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny.


DANE OSOBOWE

§11

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.