Przemiana pokoleń w lasach

Odnowienie lasu

 

Przemiana pokoleń w lasach

Jednym z podstawowych obowiązków leśników jest dopilnowanie, aby las trwale występował na danym obszarze. Najpóźniej pięć lat po wycięciu dojrzałego drzewostanu leśnicy muszą doprowadzić do ponownego pojawienia się lasu na danej powierzchni. Młode drzewka są sadzone lub wyrastają z nasion pochodzących z sąsiednich drzew. Lasem jest zarówno stuletni drzewostan, jak i młodnik oraz uprawa leśna. Jego odnawianie to cykl, w którym młode pokolenie drzew zastępuje to dojrzałe – tak dzieje się zarówno w lasach gospodarczych, jak i chronionych.

Dojrzały drzewostan sąsiadujący ze zrębem jest źródłem nasion. Trafiają one na odkrytą glebę dzięki wiatrom i skrzydełkom pozwalającym przemieszczać się im na znaczne odległości. To tzw. samosiew boczny.

Nasiona dorodnych sosen pozostawionych na zrębie, czyli miejscu, gdzie wycięto drzewa z racji ich wieku, dadzą początek nowemu pokoleniu lasu, który wyrośnie na tym terenie. Z nasion, które trafiają na podatną glebę, wyrasta nawet kilkadziesiąt młodych sosen na metrze kwadratowym.

Siewki sosny w pierwszych latach życia muszą konkurować o wodę, światło i przestrzeń z krzewinkami borówek.

 

TABLICA EDUKACYJNA DLA NADLEŚNICTW:
  • 06.08.2020