Pszczoły w lesie

Pszczoły w lesie

 

Pszczoły są niezwykle ważne dla funkcjonowania rozmaitych ekosystemów.

To one są odpowiedzialne za zapylanie ogromnej ilości roślin, także w sadach i na polach uprawnych. Trzeba jednak pamiętać, że to właśnie las jest doskonałym miejscem do życia dla pszczół. Tu klimat jest bardziej łaskawy dla tych owadów – podczas upałów temperatury są niższe niż na polach, a wiatry mniej dokuczliwe. W odróżnieniu od terenów rolniczych, leśna stołówka serwuje bardzo różnorodne menu i, co najważniejsze, zdrowe, zwłaszcza tam, gdzie przemysł ma ograniczony wpływ na środowisko. Już wczesną wiosną, zanim na drzewach rozwiną się liście, kwitnie miodunka plamista, a po niej zawilce i przylaszczki. Wcześnie kwitną też leszczyny, wierzba iwa czy klony. To dobry czas dla pszczół.

Pszczoły w uluPszczoły w ulu

Pasieka w lesie

Pasieka w lesie

TO CIEKAWE!

Warto pamiętać, że pierwszą formą pszczelarstwa było BARTNICTWO,
którego istotą była hodowla pszczół na terenach leśnych w specjalnie drążonych lub naturalnych dziuplach.

Barcie zakładano najczęściej na sosnach, rzadziej na dębach, bukach grabach czy lipach. Profesja ta najbardziej rozwinęła się w XVI i  XVII wieku, a zanikła w wieku XIX, choć w obecnych czasach są czynione próby reaktywacji tej działalności w Polsce.

Barć w lesieBarć w lesie umieszczona na pniu sosny

Fotografia: Tomasz Dębiec / Wydawnictwo Quercus

TABLICA EDUKACYJNA DLA NADLEŚNICTW:Brynek – tablica edukacyjna Pszczoły w lesie

Tablica na ścieżce rekreacyjno – edukacyjnej nad jeziorem w miejscowości Warpalice:
Tablica edukacyjna Pszczoły w lesie

  • 25.07.2022