• zaprojektowane zgodnie z Księgą Identyfikacji
    Wizualnej Lasów Państwowych
  • gotowe projekty lub na indywidualne
    zamówienia
  • wydrukujemy i dostarczymy
ROLLUPY
I POTYKACZE

Rollupy i potykaczeczęsto wykorzystywane są przez nadleśnictwa podczas imprez plenerowych – zawodów sportowych, pikników czy rozmaitych wydarzeń ważnych dla lokalnej społeczności. Projektujemy je zgodnie z zasadami Księgi Identyfikacji Wizualnej Lasów Państwowych. Posiadamy gotowe projekty, a także wykonujemy materiały wystawiennicze wg indywidualnych wytycznych.

Posiadamy projekty wykonane zgodnie z założeniami księgi identyfikacji wizualnej opracowanej na potrzeby kampanii na 2018 r. „Lasy Państwowe. Dla lasu, dla ludzi”. Są to zarówno projekty ogólne dla nadleśnictw, regionalnych jednostek, jak i poświęcone projektom środowiskowym – Polskie domy drewniane, Dobre z lasu, Termomodernizacja w Lasach Państwowych, Leśne Gospodarstwa Węglowe.