• merytoryczne
  • atrakcyjne graficznie
  • gotowe lub na zamówienie
TABLICE
EDUKACYJNE

Tablice edukacyjne nadleśnictw to ważny element składający się na system komunikacji leśników ze społeczeństwem. Pomagają odwiedzającym lasy zrozumieć podstawowe zagadnienia związane zarówno z funkcjonowaniem ekosystemów przyrodniczych, jak i rolą człowieka w lesie i znaczeniem gospodarki leśnej dla nas wszystkich.

Tworząc tablice dydaktyczne nadleśnictw mamy na uwadze wymagania formalne, o których mówi Księga Identyfikacji Wizualnej Lasów Państwowych, wartość merytoryczną oraz formę zachęcającą do zapoznania się z treściami na nich umieszczonymi.